บุรีรัมย์ เตรียมฝึกเผชิญเหตุอัคคีภัยในชุมชนขนาดใหญ่ขั้นรุนแรง โดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริงชุมชนเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ภาพประกอบข่าวไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าวแต่อย่างใด

วันนี้ (24 เม.ย. 60) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะทำงาน คณะกรรมการ

ภาพประกอบข่าวไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าวแต่อย่างใด

และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดบุรีรัมย์ “การเผชิญเหตุอัคคีภัยในชุมชนขนาดใหญ่ขั้นรุนแรง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

ภาพประกอบข่าวไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าวแต่อย่างใด

เพื่อให้การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยผ่านกลไกลของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ในการบูรณาการหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่นๆ ร่วมฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติตามสภาพพื้นที่และข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่เห็นว่าเป็นภัยสำคัญ หรือเป็นปัญหาใหญ่

ภาพประกอบข่าวไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าวแต่อย่างใด

สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิงปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ขึ้น ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ชุมชนเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย สภาพชุมชนแออัดที่มีร้านค้า อาคารพาณิชย์ บ้านเรือน ร้านจำหน่ายแก๊สหุงต้ม มีพื้นที่ติดกับโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมือง

ภาพประกอบข่าวไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าวแต่อย่างใด

และเส้นทางภายในชุมชนมีความคับแคบ เป็นอุปสรรคแก่เจ้าหน้าที่ในการเข้าไปเผชิญเหตุตามสภาพพื้นที่จริง เพื่อที่จะได้นำปัญหาอุปสรรค์ การประสานงาน เครื่องมืออุปกรณ์ การสื่อสาร การแพทย์ฉุกเฉิน การสั่งการ ข้อจำกัดข้อบกพร่องจากการฝึกปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินต่างๆไปสู่การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ภาพประกอบข่าวไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าวแต่อย่างใด

ส่วนสถานที่ที่มีความเสี่ยง และใช้ในการฝึกปฏิบัติทางคณะกรรมการจะมีการพิจารณาอีกครั้ง เพื่อให้การฝึกปฏิบัติมีความสมบูรณ์สามารถนำไปประโยชน์ได้จริง หากมีสถานการณ์รุนแรงจริงเกิดขึ้น

ภาพประกอบข่าวไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าวแต่อย่างใด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์