สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ รายงาน

กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบรางวัลใหญ่ แก่ผู้ถูกสลากกาชาดการกุศลประจำปี 2559 เป็นรถกระบะ รถไถนา รถเก๋ง และอีกหลายรางวัล

วันนี้ (25 เม.ย. 60) เวลา 11.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบรางวัล ให้กับผู้โชคดีที่ได้ซื้อ และถูกรางวัลฉลากกาชาดการกุศล ในการจัดงานมหกรรมไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 23 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำฉลากการกุศลจำหน่ายเพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยต่างๆตามหลักมนุษยธรรม และหลักการของกาชาดสากล

สำหรับผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2559 ได้แก่ รางวัลที่ 1 รถกระบะโตโยต้า Hilux Revo Smart Cab ได้แก่ นายสนอง กมลพันพันธ์ ชาวตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง /รางวัลที่ 2 รถแทรกเตอร์ Kubota รุ่น L 4018 ได้แก่ นายวิทยา ชะใบรัมย์ ชาวตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด /

รางวัลที่ 3 รถเก๋ง MG 3 D Hatchback 1.5L ได้แก่ นายประสิทธิ์ ชอุ่มผล ชาวตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง / รางวัลเครื่องสีข้าวขนาดครอบครัว ได้แก่ นายสหรัฐ ครบุรี ชาวตำบลสองห้อง อ.เมือง ส่วนรางวัลรถจักรยานยนต์

ได้แก่นายมนต์ วังสันต์ ชาวตำบลเมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์ นางสาวจิรปรียา ดำหริ ชาวตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง นางสาวปัญจรัตน์ บุญหนัก ชาวตำบลหนองกระทิง อ.ลำปลายมาศ และนายพลิน ชั้นดี ชาวตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง

ข่าวโดย… สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์