สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เผยแพร่ สาส์นจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ แสดงความห่วงใยต่อคนหางานที่ตัดสินใจไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์