ทุกภาคส่วน จ.บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 24 พ.ค. 60

นนี้ (3 พ.ค. 60) เวลา 09.00 น. พล.อ.พงษ์เทพ กนิษฐานนท์ รองสมุหราชองครักษ์ พร้อมคณะส่วนล่วงหน้า เดินทางไปตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติราชกรณียกิจในพื้นทีจังหวัดสุรินทร์ บึงกาฬ และจังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560

โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และรับฟังคำชี้แจง และร่วมกันพิจารณาร่างกำหนดการเสด็จ ตลอดทั้งการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติ

โดยร่างหมายกำหนดการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ทรงเสด็จฯ ไปโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” และอ่างเก็บทุ่งใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นจะทรงเสด็จฯ ไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์