ข่าวสารจากเพจ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์  วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ นายกสมาคมฯ , นายนพดล ประหยัดรัตน์ อุปนายก , นางสาวฐิติพร ธรรมธราธาร และ นายฉัตรชัยพัฒน์ สาระรัมย์ กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและภาคี การจัดงาน “เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์” ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง(ชั้น 4) ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ ตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม

ทั้งนี้…ความคืบหน้าและกำหนดการจัดงาน จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นจะรายงานให้ทราบต่อไป สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ของสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ที่.

แฟนเพจ… สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์