จบลงด้วยดี ม.อุบลฯ รับเรื่อง นศ.ยื่นเอกสารสมัครรับทุน กรณีได้รับ จม.ล่าช้า

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. นางสุชาดา พรมทา อายุ 41 ปี พร้อมด้วยนายสุชัย พรมทา บุตรชาย อายุ 19 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ เดินทางจาก ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

เข้ายื่นเอกสารการรับสมัครขอรับทุน ภายหลังจากได้รับจดหมายล่าช้า ตามที่สื่อนำเสนอ โดยมีตัวแทนไปรษณีย์จังหวัดบุรีรัมย์และนายธีศิษฏ์ ทือกระโทก หัวหน้าไปรษณีย์อุบลราชธานี ประสานงาน พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางและยื่นเอกสาร ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ซึ่งมี รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้คำแนะนำและทำความเข้าใจถึงกระบวนการพิจารณาทุนในครั้งนี้

รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า กรณีของนายสุชัย พรมทา ที่ยื่นเอกสารสมัครขอทุนฯ ภายหลังระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ด้วยเหตุสุดวิสัยและอยู่ระหว่างกระบวนการรับสมัครซึ่งยังไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้พิจารณารับเรื่อง

ซึ่งจักได้นำเข้าสู่กระบวนการต่อไป ในส่วนของโควตาทุนเรียนดีชนบทซึ่งเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ฐานะยากจน หรือมีความสามารถพิเศษ คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก็สามารถรับทุนเรียนฟรีจนจบหลักสูตร โดยเป็นทุนให้เปล่า สำหรับนักศึกษาทุกคณะ จำนวน 60 ทุน รวมเป็นเงิน 7,512,000 บาท

ส่วนนักศึกษาที่พลาดโอกาส มหาวิทยาลัยยังมีหน่วยงานที่ดูแลด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษาโดยตรง ที่หาแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนมากกว่า 40 แหล่งทุน

เป็นทุนให้เปล่ามากกว่า 500 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 10 ล้านบาท/ปี และยังมีทุนของรัฐบาล ทุน กยศ. ที่นักศึกษาสามารถกู้ยืมเรียนได้ ทุนการทำงานระหว่างเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีช่วงเวลาว่างจากการเรียนสามารถช่วยทำงานในคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยได้วันละ 300 บาท

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ยังมีสวัสดิการต่างๆ สำหรับนักศึกษาตลอดในช่วงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย หรือจนจบหลักสูตรก็ว่าได้

ด้าน นายสุชัย พรมทา นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ผู้สมัครขอรับทุนครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้โอกาสตนในการยื่นเอกสารขอรับทุนครั้งนี้

แม้ว่าผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไร ตนก็ยอมรับในการพิจารณาของคณะกรรมการ ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)ที่อำนวยความสะดวกและประสานงานกับมหาวิทยาลัยในเบื้องต้น

ตนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีสาขาที่ตนสนใจเรียนด้านพืชไร่ พืชสวน โดยความฝันในอนาคตอยากทำการเกษตรที่บ้านเกิด แบ่งเบาภาระของครอบครัวในอนาคต

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จักรกฤษณ์ มาลาสาย

ผู้เรียบเรียง : ชาณิภา สังฆะรัตน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี