ปภ.เผยเกิดเหตุวาตภัย 31 จังหวัด แจ้งเตือนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ รับมือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ในระยะนี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 31 จังหวัด 142 อำเภอ 433 ตำบล 1,226 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 8,810 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้บาดเจ็บ 3 ราย

ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือน และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยด่วนแล้ว

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า พื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 31 จังหวัด แยกเป็น

ภาคเหนือ 10 จังหวัด

ได้แก่

อุตรดิตถ์

แพร่

เพชรบูรณ์

ลำพูน

ลำปาง

เชียงใหม่

สุโขทัย

กำแพงเพชร

แม่ฮ่องสอน

และพิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่

นครพนม

มุกดาหาร

เลย

กาฬสินธุ์

หนองคาย

อุบลราชธานี

อุดรธานี

นครราชสีมา

อำนาจเจริญ

บุรีรัมย์

ภาพจาก ผู้จัดการออนไลน์ http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000045929

ชัยภูมิ

มหาสารคาม

ยโสธร

สกลนคร

ร้อยเอ็ด

และหนองบัวลำภู

ภาคกลาง 4 จังหวัด ได้แก่

สิงห์บุรี

อ่างทอง

สระบุรี

และประจวบคีรีขันธ์

ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว

รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจ ประเมินและจัดทำบัญชีข้อมูลความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม อีกทั้งจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ ประกอบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้

ส่งผลให้ภาคใต้จะเกิดฝนฟ้าคะนองมากขึ้น ปภ.จึงได้ประสานจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด

อีกทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที

อย่างไรก็ดี ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด ระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรง และฟ้าผ่า อยู่ให้ห่างจากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง

ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์