ประชาชน เกษตรกร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ว่างงานที่จ.บุรีรัมย์ ยังแห่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบสองเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ ธกส.คึกคักก่อนสิ้นสุดรับลงทะเบียน 15 พ.ค.นี้ รวมล่าสุดขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนทั้งจังหวัดแล้วกว่า 320,000 ราย มากกว่ารอบแรกถึง 1 แสนราย

(12 พ.ค.60) ประชาชน เกษตรกร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ว่างงานที่จังหวัดบุรีรัมย์ ยังแห่นำเอกสารหลักฐานไปแจ้งลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบสองเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาบุรีรัมย์ในวันพืชมงคลอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน เนื่องจากทาง ธกส.ยังเปิดให้บริการตามปกติ ประกอบกับใกล้จะสิ้นสุดการเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 15 พ.ค.นี้อีกด้วย จึงมีประชาชนผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนอย่างคึกคัก ซึ่งจากข้อมูลพบว่าตั้งแต่เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 3 เม.ย. จนถึงขณะนี้ มีผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนที่ ธกส.ทั้ง 26 สาขาแล้ว 190,371 ราย รองลงมาคือธนาคารออมสิน 73,623 ราย ธนาคารกรุงไทยกว่า 61,000 ราย และคลังจังหวัดกว่า 3,000 ราย รวมทั้งสิ้นขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนแล้วกว่า 320,000 ราย มากกว่ารอบแรกซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 223,000 คน

ด้านนางพรทิพย์ จั่วแจ่มใส ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบุรีรัมย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีประชาชนและเกษตรกรมาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อรับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ จากรัฐที่ ธกส.ทั้ง 26 สาขา เฉลี่ยวันละกว่า 200 – 300 คน และช่วงนี้ก็ยังประชาชนมาลงทะเบียนอย่างคักคักเนื่องจากใกล้จะสิ้นสุดการรับลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 15 พ.ค. ที่จะถึงนี้แล้ว ส่วนปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการกรอกเอกสารอยู่บ้าง แต่ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่คอยแนะนำอำนวยความสะดวกแล้ว

ข่าวโดย…สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์