ตามที่ คสช. มีนโยบายในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เพื่อให้เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และขออนุญาตทำงานเพื่อให้แรงงานเข้าสู่ระบบสามารถตรวจสอบได้ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

Designed by Freepik

ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายประเทือง ปิยะรัมย์ หัวหน้าชุด พร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจปฏิบัติการจับกุมแรงงานต่างด้าว ที่อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

Designed by Freepik

โดยในขณะปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการประสานจากปลัดอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนในพื้นที่ ให้ร่วมตรวจสอบจับกุมแรงงานต่างด้าว

Designed by Freepik

สำหรับผลจากการตรวจสอบในครั้งนี้ พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ทำงานภายในไร่มันสำปะหลัง จำนวน 11 คน และจากการสอบถามในเบื้องต้น แรงงานต่างด้าวได้ยอมรับว่าเข้ามาทำงาน โดยตรวจสอบพบมีใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)

Designed by Freepik

แต่ทำงานผิดท้องที่ที่ได้ขออนุญาต 3 คน พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ม.26 และไม่มีใบอนุญาตทำงานตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ม. 51

Designed by Freepik

และไม่มีเอกสารการเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ม.81 จำนวน 8 คน จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้นายจ้างและคนต่างด้าวรับทราบและแจ้งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Designed by Freepik

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

https://image.freepik.com/free-photo/outstretched-stationary-portrait-stylish-skill_1134-1331.jpg