ขนส่งบุรีรัมย์ ออกตรวจจัดระเบียบรถตู้รับส่งนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยของเด็กนักเรียน พบรถรับส่ง นร.ไม่มีใบอนุญาตรับส่ง นร. อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ และดัดแปลงสภาพทำให้เสี่ยงอันตราย วันเดียวถูกออกใบสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขถึง 17 หากยังฝ่าฝืนไม่แก้ไขก็จะดำเนินการเอาผิดปรับขั้นสูงสุด

(16 พ.ค.60) เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกตรวจสอบรถตู้วิ่งรับ-ส่งนักเรียนตามโรงเรียนชื่อดังหลายแห่งในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อจัดระเบียนรถตู้รับ-ส่งนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ตามนโยบายกรมการขนส่งและรัฐบาล

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับบุตรหลาน ซึ่งจากการสุ่มตรวจรถตู้รับส่งนักเรียนพบหลายคันไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งไม่มีใบอนุญาตรับส่งนักเรียน , อุปกรณ์ส่วนควบ หรืออุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่น ไฟกระพริบหน้าหลัง ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง ติดตั้งไม่ครบหรือชำรุดใช้การไมได้ ทั้งมีการดัดแปลงสภาพเบาะที่สั่งที่เสี่ยงอันตรายด้วย

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตักเตือนพร้อมออกใบสั่งให้เจ้าของหรือคนขับไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องจำนวน 17 คัน โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แต่หากเจ้าของรถรายใดยังเพิกเฉยหรือฝ่าฝืน ไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็จะถูกดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย เปรียบเทียบตั้งแต่ 2,000 บาท หรือปรับขั้นสูงสุดถึง 5,000 บาท

แต่หากพบกระทำผิดซ้ำก็อาจจะถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป ซึ่งจากข้อมูลพบว่าทั้งจังหวัดมีรถตู้รับส่งนักเรียนที่ขึ้นทะเบียนไว้มากกว่า 2,000 คัน

ด้านนายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบรถตู้ที่มีมาวิ่งรับส่งนักเรียน ยังพบหลายคันที่ผิดระเบียบการวิ่งรับส่งนักเรียน อาทิ เจ้าของรถตู้ไม่ไปยื่นขออนุญาตการวิ่งรับส่งนักเรียนจากสำนักงานขนส่งจังหวัด ไม่ติดป้ายหรือไฟสัญญาณที่บ่งบอกว่าเป็นรถรับส่งนักเรียนอย่างชัดเจน ทั้งอุปกรณ์ส่วนไม่ครบ ชำรุด และมีการดัดแปลงสภาพที่เสี่ยงอันตรายในการสัญจร

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ออกใบสั่งให้ไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง แต่หากยังเพิกเฉยไม่ดำเนินการและมีการตรวจสอบอีก ก็จะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายทุกคัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการจัดระเบียบให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ทั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์