กลุ่มผู้ผลิต OTOP และสินค้าชุมชนใน จ.บุรีรัมย์ เร่งพัฒนา “บุรีรัมย์ แบรนด์” เพื่อส่งเสริมและสร้างสัญลักษณ์ตราสินค้าให้เป็นหนึ่งเดียว ที่รู้จักไปทั่วโลก เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ณ ห้องประชุมโรงแรมบุรีเทล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการพัฒนาบุรีรัมย์ แบรนด์ โดยมีผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 150 ราย เข้าร่วมประชุม

13055382_200000980385632_246025817824711339_n

ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ส่งเสริมการสร้างสัญลักษณ์หรือตราสินค้าหรือบุรีรัมย์แบรนด์ในจังหวัด ให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นตัวแทนของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความแตกต่างและโดดเด่นจากสินค้าและผลิตภัณฑ์กว่าจังหวัดอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภค กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถรับรู้จดจำตราบุรีรัมย์ได้ง่ายขึ้น

13254251_219503388435391_1227217045592255839_n

สำหรับในการเตรียมการสร้างแบรนด์บุรีรัมย์ ให้มีชื่อเสียงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ภาคเอกชน หอการค้า ภาคอุตสาหกรรม เข้ามาสนับสนุน พร้อมกับจัดหาทีมงานวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP หมู่บ้านท่องเที่ยว ในจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มผู้ผลิตสินค้าและบริการในจังหวัดจะได้ช่วยกันระดมสมองเพื่อพัฒนาแบรนด์บุรีรัมย์ให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นหนึ่งเดียวสร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นและสร้างตลาดของบุรีรัมย์ให้มีความเข้มแข็งต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอนผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้วแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์  เครดิตภาพ…หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์