อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดใหญ่ “งานสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ ปี 2560”

อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ จัด”งานสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ ประจำปี 2560”  ระหว่างวันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2560 ชมขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ของดีอำเภอโนนสุวรรณ การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้า OTOP การประกวดพืชและสัตว์ การประกวดธิดาชาวสวน รำวงย้อนยุค และชมมหกรรมคาราวานคอนเสิร์ต

17857275_1347142958685369_2055801841_n

นายไกรสร  อนิวรรตน์ นายอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า อำเภอโนนสุวรรณ กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ ระหว่างวันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2560  เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอโนนสุวรรณ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด  การแสดงดนตรีพื้นบ้าน ชมรำวงย้อนยุคและชมฟรีมหกรรมคาราวานฟรีคอนเสิร์ตตลอดงาน

สำหรับพิธีเปิดงาน วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ชมขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ของดีอำเภอโนนสุวรรณ การประกวดพืชและสัตว์ การแข่งขันการกรีดยางพารา จัดกีฬาฮาเฮ การแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียน และการประกวดธิดาชาวสวน วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมการปั่นจักรยานรวมใจ การแข่งขันการประกอบอาหารพื้นบ้าน การประกวดบน “เวทีโนนสุวรรณคอนเทสต์” โดยผู้มีความสามารถในพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณได้รวมตัวกันจัดแสดงดนตรีสด การแสดงของกลุ่มทูบีนัมเบอร์วัน รำวงกลองยาวชาว 4 ดอน การประกวดของสาวประเภทสองบนเวทีธิดาสวนสุวรรณจำแลง

ที่มาข่าวโดย.. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

เครดิตภาพ…อบต.ทุ่งจังหัน นะ