นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560

http://www.waterforthai.org/contents/images/rapid/rapid-20170312-174432-8395511932.gif

โดยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จะเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” (หนองจระเข้เผือก) อ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ

และทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ณ มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ตามกำหนดการ ดังนี้

เวลา 08.30 น. ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จาก โครงการชลประทานสุรินทร์ ถึงสนามโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ หมู่ 5 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จากนั้นเวลา 09.10 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปถึงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” หนองจระเข้เผือก

นายประวิทย์ บุญมี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”

และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” และมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ฯ

จากนั้นเสด็จฯ ไปยังโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ ทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่ ทรงปล่อยปลาตะเพียน และปลานิล จำนวน 300,063 ตัว ทรงเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่

เวลา 10.40 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี

โดยแม่ทัพภาคที่ 2 กราบบังคมทูลรายงานภาพรวมโครงการด้านการพัฒนาของกองทัพภาคที่ 2 และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ทอดพระเนตรแปลงผักปลอดภัย พระราชทานพันธุ์ผัก พระราชทานพันธุ์ไก่กระดูกดำ และไก่พื้นเมืองพระราชทาน ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดาพระราชทาน จำนวน 90,000 ตัว

จากนั้นเวลา 14.30 น. ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังเรือนรับรองที่ประทับ โครงการชลประทานสุรินทร์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์