เรือนจำนางรอง จ.บุรีรัมย์ ฝึกอบรมผู้ต้องขังหญิงทำดอกไม้จันทน์ เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้มีส่วนร่วมในพิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความอาลัย

23 พ.ค. 2560

วันนี้ (23 พ.ค. 60) ที่เรือนจำอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ จำลองจากดอกดารารัตน์ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงภายในเรือนจำ โดยมีเจ้าพนักงานเรือนจำเป็นผู้ฝึกสอน

เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความอาลัยด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำนางรอง กล่าวว่า เรือนจำนางรองได้จัดฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน 100 คน ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์

เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมีส่วนร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ไปร่วมกับทางอำเภอ และจังหวัดเพื่อใช้ในพิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ตามวัดต่างๆ ที่จัดขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายในการทำดอกไม้จันทน์ไม่น้อยกว่า 5000 ชิ้น โดยใช้เจ้าพนักงานของเรือนจำนางรองเป็นผู้ฝึกสอน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์