จังหวัดบุรีรัมย์ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์รายงาน วันนี้(23 พ.ค. 60) เวลา 18.10 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวบุรีรัมย์ ประกอบพิธี พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระเทพปริยัตยาจาร เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์(มหานิกาย) พระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ฝ่ายธรรมยุต) และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รวม 10 รูป

เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ให้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และกำหนดให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีพร้อมกับส่วนกลาง

 

ที่มาข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์