กรมท่าอากาศยานเปิดเผยสถิติผู้โดยสารไตรมาสแรกของปี 2560  ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม ปี 2560 ของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้งหมด 28 แห่งทั่วประเทศ สถิติผู้โดยสารท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ยอดผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 51,065 คน คาดว่าปี 2560 นี้จะมียอดผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานบุรีรัมย์กว่า 200,000 คน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ มีเที่ยวบินให้บริการวันละ 6 เที่ยวบิน ไป-กลับ โดยสายการบินนกแอร์ และ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ทุกวัน

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

rtล่าสุดสายการบิน นกแอร์ เตรียมเพิ่มเที่ยวเส้นทาง ดอนเมือง-บุรีรัมย์-ดอนเมือง จากเดิมวันละ 2 เที่ยวบิน เป็นวันละ 3 เที่ยวบิน โดยจะเริ่มบินวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

ข้อมูลตารางบินจากเว็ปไซต์สายการบินนกแอร์ เริ่มให้บริการเที่ยวบินที่ 3 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

โดยเพิ่มเที่ยวบิน 

  • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไป บุรีรัมย์ DD9616
  • บุรีรัมย์ ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) DD9617

4

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  ไป  บุรีรัมย์

  • 06.05 น.
  • 14.20 น.
  • 18.20 น.

1

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

บุรีรัมย์  ไป  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

  • 07.40 น.
  • 16.00 น.
  • 19.55 น.

2

ที่มาข้อมมูล : กรมท่าอากาศยาน , เว็ปไซต์สายการบินนกแอร์