คนบุรีรัมย์ ผู้สูบบุหรี่กว่า 2 แสนคน   31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก  มาร่วมรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างจริงจัง 

การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุของการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะ “โรคมะเร็งปอด” ซึ่งเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้น ๆ และส่วนใหญ่แล้ว ผู้ป่วยมะเร็งปอดร้อยละ 90 มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่  จากรายงานวิจัยเกี่ยวกับผลการสูบบุหรี่ พบว่าจำนวนผู้สูบบุหรี่ทั้งชายและหญิง ในปัจจุบันปรับลดลง โดยผลการสำรวจเมื่อปี 2558  พบว่า แต่ละวันจะมี 1 ใน 4 ของผู้ชาย และ 1 ใน 20 ของผู้หญิงที่สูบบุหรี่ ลดลงจากตัวเลขเมื่อ 25 ปีก่อน   แม้ผู้สูบจะลดลงแต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากบุหรี่กลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 หรือมีจำนวน 6 ล้าน 4 แสนคน ในปี 2558

นายแพทย์ นรินทร์  จินดาเวช  อายูรแพทย์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ รพ.บุรีรัมย์ บอกว่า ปัจจุบัน สถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนบุรีรัมย์ มีจำนวนผู้สูบ กว่า 2 แสนคน   และมีนักสูบรายใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น และวัยทำงาน อายุมากว่า 15 ปี  เพิ่มขึ้นปีละกว่า 3 พันคน  หากไม่มีการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่อย่างจริงจัง  จะทำให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

คุณตามี วัย 85 ปี หนึ่งในผู้ป่วยที่เข้ามารักษาตัวด้วยโรคถุงลมโป่งพอง ที่รพ.บุรีรัมย์ เล่าให้ฟังว่า เคยสูบบุหรี่จัด ถึงวันละ 2 ซอง มาตัดสินใจเลิกอย่างเด็ดขาดเมื่อ 30 ปีก่อน แต่ต้องมาทุกข์ทรมาน ด้วยอาการหายใจแน่น หอบ และเข้ามารักษาตัวที่รพ.กว่า 15 ปีแล้ว ก็ยังไม่หายขาด จึงอยากให้ผู้ที่ยังสูบบุหรี่อยู่ เลิกบุหรี่ให้ได้  เพื่อสุขภาพของตนเอง

ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีคลินิกฟ้าใส หรือคลินิกอดบุหรี่ มีคนไข้ที่สมัครใจจะเลิกสูบบุหรี่  รวมทั้งคนไข้ที่ป่วยเป็นเบาหวาน ความดัน และผู้ป่วยโรคหัวใจ  ถูกส่งต่อเข้ามาเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ และให้การบริการรักษาที่คลินิกอดบุหรี่ ซึ่งมีหลายวิธี สามารถช่วยให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ

การสูบบุหรี่ ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล โดยการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพ  และวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี  เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก  ปีนี้องค์การอนามัยโลกกำหนดคำขวัญว่า “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา” เพื่อให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อมุ่งเน้นถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และสนับสนุนให้มีการกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูบบุหรี่   ถึงแม้ตัวเลขนักสูบทั่วโลกลดลง  แต่ทุกปีจะมีผู้เสียชีวิตก่อนเวลาจากการสูบบุหรี่ถึง 6 ล้านคน และอาจเพิ่มขึ้นมากกว่า 8 ล้านคนในปี 2573 หากไม่มีการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างจริงจัง

 

ที่มาข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2