พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 89 รูป จาริกธุดงค์ตามรอยเสด็จพระราชดำเนินพ่อหลวง ร.9 เยือนจังหวัดบุรีรัมย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้(3 มิ.ย) ที่วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้ประกอบพิธีเปิดโครงการจาริกธุดงค์ตามรอยเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ ของพ่อหลวง ร.9 โดยมีพระสงฆ์ สามเณร จากค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จำนวน 89 รูป เข้าร่วมโครงการ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 3-18 มิถุนายน 2560

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.บุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดมาตรฐานใหม่ หรือ ศูนย์ขวัญแผ่นดิน


โดยจัดตั้งค่ายขึ้น 2 แห่ง ได้แก่ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ อำเภอนางรอง และค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินกองร้อยอาสารักษาดินแดนจ.บุรีรัมย์ เพื่อนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ละ เลิก ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นการคืนคนดีสู่สังคม

ทั้งนี้ ภายหลังเยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายแล้ว มีความประสงค์จะอุทิศตนบรรพชาอุปสมบท เพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จึงได้มีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการจาริกธุดงค์ตามรอยเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ ของพ่อหลวง ร.9 ซึ่งพระสงฆ์และสามเณรทั้ง 89 รูป จะออกเดินธุดงค์ จากวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ อำเภอนางรอง ผ่านยังอำเภอชำนิ และเดินทางไปตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่เคยเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่

สถานีรถไฟลำปลายมาศ

หน้าศาลากลางจังหวัด

ริมหนองน้ำกุดใหญ่ อ.กระสัง

และที่อนุสาวรีย์เราสู้ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ทั้งนี้ พระสงฆ์ สามเณร จะได้เรียนรู้สถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน มีความสำนึกรักบ้านเกิด และน้อมนำคำสอนพ่อหลวงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเผยแพร่คำสอนของพระพุทธศาสนาต่อไป

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์