อำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านจากถนนที่ชำรุด

นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ตามที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าว กรณีประชาชนชาวพุทไธสง ได้รับความเดือดร้อนจากถนนในหมู่บ้าน

ซึ่งปัญหาดังกล่าว ผู้ใหญ่บ้านแดงน้อยหมู่ที่ 7 ต.พุทไธสง มีหนังสือแจ้งขอความช่วยเหลือถนนภายในหมู่บ้านชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2560

โดยระบุว่าเป็นถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท จึงมอบหมายให้ปลัดอำเภอ ตรวจสอบและทำหนังสือถึงทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งต่อมาทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แจ้งว่าถนนสายดังกล่าว ได้ส่งมอบให้ อบต.พุทไธสงแล้ว

นายอำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ กล่าวต่อไปว่า ทางอำเภอได้ประสานอบต.พุทไธสง ให้เร่งตรวจสอบในเรื่องนี้ ซึ่งเมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของอบต.พุทไธสง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสายนี้ ปรากฏว่าเส้นทางที่ อบต.พุทไธสง ได้รับโอน ไม่ใช่เส้นทางที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน อบต.พุทไธสง

socialposttemplate

จึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยจะตั้งงบประมาณและประมาณราคาเส้นทางเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ขณะเดียวกันได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้เข้าใจถึงการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ ถนนเส้นทางดังกล่าว มีระยะทางประมาณ 500 เมตร ประชาชนยังสามารถใช้สัญจรไปมาได้

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2