ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เผยผลการตรวจสอบกรณีพ่อค้าขายสัตว์ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับเงิน

นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ นายอำเภอโนนดินแดง ได้มีหนังสือถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธานคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบการเรียกรับเงินจากพ่อค้าสัตว์ว่า

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม ซึ่งเป็นญาติของพ่อค้าสัตว์รับซื้อขายวัวควายที่ซื้อขายกันในจังหวัดบุรีรัมย์ และส่งไปขายยังต่างจังหวัด โดยมีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ถูกต้อง

แต่เมื่อขนส่งมาถึงตู้ตำรวจทางหลวงสามแยกส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จะต้องเสียเงินให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และตำรวจทางหลวง อีกทั้งต้องเสียเงินที่ตู้เฉลิมพระเกียรติ และที่ด่านหนองเสม็ดอีก ทำให้ได้รับความเดือดร้อน

นายอำเภอโนนดินแดง กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริง และไม่สร้างความเสียหายให้กับจังหวัดบุรีรัมย์จากกรณีร้องเรียนดังกล่าว อำเภอโนนดินแดง จึงได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่ถูกกล่าวถึงทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว

และได้รับการชี้แจงจากสถานีตำรวจภูธรโนนดินแดงว่า ในการตรวจสอบทุกจุดดังกล่าว ได้มีผู้บังคับบัญชาดำเนินการลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการณ์รถขนสัตว์ และสอบถามผู้เกี่ยวข้อง

ผลการตรวจสอบไม่พบพฤติการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์แต่อย่างใด แต่หากพบว่ามีรถขนสัตว์บางรายที่ไม่พกพาใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ เบื้องต้นได้ว่ากล่าวตักเตือน และหากพบซ้ำอีกจะดำเนินการตามกฎหมาย ขณะที่ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนดินแดง ชี้แจงว่า จากข้อร้องเรียนไม่มีเจ้าหน้าที่ของปศุสัตว์ที่ชื่อเอก แต่อย่างใด โดยการตั้งด่านตรวจเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ซึ่งหน่วยงานไม่ได้รับคำสั่งให้ตั้งด่านตรวจสัตว์ใดๆ ในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : ชาณิภา สังฆะรัตน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์