ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ มอบหนังสืออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ จำนวน 126 ราย 180 แปลง
5 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ฯ แปลง “ที่ดินสาธารณประโยชน์นครลำปาง” บ้านนครลำปาง หมู่ที่ 17 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จำนวน 126 ราย 180 แปลง


ข่าวโดย..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์