ปภ.แจ้งสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด พร้อมเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเตือนทุกภาคยังมีฝนตกต่อเนื่องถึงวันที่ 9 มิ.ย.60

6 มิ.ย. 2560

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ โดยตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2560 มีพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัย 26 จังหวัด ได้แก่

พะเยา

อุบลราชธานี

พิษณุโลก

สุโขทัย

เลย

เชียงใหม่

ลำพูน

อุดรธานี

อุตรดิตถ์

กำแพงเพชร

พิจิตร

เพชรบูรณ์

ตาก

ลำปาง

ชลบุรี

สุพรรณบุรี

สุราษฎร์ธานี

สระบุรี

นครราชสีมา

บุรีรัมย์

จันทบุรี

ลพบุรี

สระแก้ว

นครปฐม

พังงา

และนครศรีธรรมราช รวม 71 อำเภอ 269 ตำบล 1,511 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 35,100 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 5 ราย

ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด อยู่ระหว่างการฟื้นฟู โดยมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่

บ้านด่านหนักเอาการครับ ภาพจากคุณ Weerapong Jomram
บ้านด่านหนักเอาการครับ
ภาพจากคุณ Weerapong Jomram

พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร อุดรธานี สุโขทัย นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี และเชียงใหม่ รวม 45 อำเภอ 283 ตำบล 2,152 หมู่บ้าน 26 ชุมชน

ท้องทุ่งนา...อำเภอห้วยราช บรรยากาศ หลังฝนหยุด น้ำเต็มทุ่งนา น่าเล่นจัง ฮ่าๆ
ท้องทุ่งนา…อำเภอห้วยราช
บรรยากาศ หลังฝนหยุด น้ำเต็มทุ่งนา น่าเล่นจัง ฮ่าๆ 😇😇
ภาพโดย… คุณ Jaroonsak Jachernram

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับหน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งทั่วทุกภาค รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ปภ.จึงได้ประสานจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด อีกทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และชุดเคลื่อนที่เร็วให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขาให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิด น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

หากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์