เขื่อนลำตะคองน้ำยังน้อย ฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำพร้อมหลีกเลี่ยงผลกระทบ

6 มิ.ย. 2560 |

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนลำตะคองอย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณค่อนข้างน้อย และยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ขอรับบริการฝนหลวงและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการประชุมวิเคราะห์การปฏิบัติการฝนหลวงและแนวโน้มสถานการณ์น้ำประจำวันพบว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ยังมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปกติ

ประกอบกับมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนค่อนข้างน้อยในช่วงเวลาดังกล่าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงมอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดลพบุรี ประสานการดำเนินงานร่วมกันเน้นปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำลงเขื่อนลำตะคอง

โดยใช้เครื่องบิน Casa จำนวน 4 ลำ เครื่องบิน AU-23A จำนวน 2 ลำ และเครื่องบินซุปเปอร์คิงแอร์ จำนวน 1 ลำ ปฏิบัติภารกิจตามตำราฝนหลวงพระราชทาน

โดยเป็นการทำฝนเมฆอุ่นควบคู่ไปกับการใช้พลุสารดูดความชื้น (Hygroscopic Substances) เพื่อทำให้เม็ดน้ำในเมฆเจริญเติบโตได้ดีจนตกเป็นฝน ซึ่งจากผลการปฏิบัติการฝนหลวง วันที่ 5 มิถุนายน 2560 มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 4 เที่ยวบิน 6:40 ชั่วโมงบิน

พบว่ามีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่เขื่อนลำตะคอง ลำปลายมาศ ลำแซะและลำนางรอง ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ จำนวน 0.387 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับการประสานจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่มีน้ำท่วมขังให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติการ ขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และชัยภูมิเกษตรกรมีความต้องการน้ำฝน เนื่องจากเป็นพื้นที่ดอนและข้าวกำลังงอก

ดังนั้น กรมฝนหลวงฯ จึงยังคงต้องติดตามสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยจะปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ร้องขอและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ การเก็บเกี่ยวผลผลิต น้ำท่วมและน้ำหลาก

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องได้ที่เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือ เว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว