พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ออกตรวจและสำรวจร้านจำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคา และสถานการณ์ปริมาณความต้องการใช้ในจังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้(06 มิ.ย. 60) นายปรารภ ลิไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจร้านจำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ที่ร้านสำมาชีพ ร้านผลบุญค้ากระดาษ และร้านดอกไม้ออคิดส์ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เพื่อสำรวจความต้องการทั้งจำนวน ปริมาณ และป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในห้วงที่ประชาชนชาวบุรีรัมย์พร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงความอาลัย และสำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งขณะนี้พสกนิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่ามีความต้องการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อนำไปประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ร่วมแสดงความอาลัย แสดงออกถึงความจงรักภักดีทั่วทุกพื้นที่

จากการสำรวจพบว่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ยังพอมีจำหน่ายให้กับประชาชน ส่วนราชการ กลุ่มจิตอาสา แต่ต้องจำกัดจำนวน เนื่องต้องการให้กระจายออกไปอย่างทั่วถึง เพราะวัสดุที่ทางร้านสั่งจากโรงงานหรือแหล่งจำหน่ายรายใหญ่กรุงเทพฯ มีสินค้าจำนวนจำกัดเช่นกัน ส่วนราคาในระยะนี้ต้นทางก็ยังไม่มีความแน่นอน

ทางร้านเองต้องแก้ไขปัญหาตรวจสอบการสั่งซื้อ ราคา ต้องต้องโอนเงินเพื่อสั่งจองจากแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายวันต่อวัน ลูกค้าในพื้นที่ ที่มีความต้องการ ก็ต้องแจ้งสั่งจองล่วงหน้า แต่สิ่งของที่เริ่มขาดตลาดขณะนี้คือ เส้นจันทน์ หรือหนวดจันทน์ เนื่องจากว่าโรงงานหรือแหล่งผลิตมีไม่มาก

ซึ่งการออกตรวจและสำรวจในครั้งนี้พบว่าราคาจำหน่ายยังคงเป็นไปตามปกติเป็นไปตามท้องตลาด ไม่มีการกักตุนเพื่อขึ้นราคาสินค้า ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสิ้นค้าเพราะต้องการให้ประชาชนได้แสดงออก และมีส่วนร่วมแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างทั่วถึงทุกคน


ข่าวโดย..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์