มณฑลทหารบกที่ 26 บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมกำลังพล เครื่องเมือ ยุทโธปกรณ์ แผนปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยง

วันนี้(07 มิ.ย. 60) พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ตรวจสอบความพร้อมกำลังช่วยเหลือประชาชน และเครื่องมือ แผนปฏิบัติการ ตลอดทั้งการติดตามข่าวสารเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่บริเวณงานกีฬามณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีกองร้อยช่วยเหลือประชาชนจำนวน 1 กองร้อย
จากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 /

กำลังชุดเคลื่อนที่เร็วในการช่วยเหลือประชาชนประจำทุกอำเภอ /

เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /

หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน/มูลนิธิ /อาสาสมัครกู้ภัย

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมบูรณาการประสานการปฏิบัติในการปฏิบัติการเชิงรุกตั้งแต่ขั้นป้องกัน ขั้นบรรเทาและขั้นฟื้นฟู

พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนทำให้ทุกพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในปีที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้เกิดภัยหลายแห่ง มณฑลทหารบกที่ 26 จึงได้จัดเตรียมกำลังกองร้อยช่วยเหลือประชาชนสำหรับปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


โดยบูรณาการหน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ อาสาสมัคร หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน เฝ้าติดตามสถานการ จัดเตรียมกำลังพล ชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ การเคลื่อนย้าย การแพทย์ฉุกเฉินพร้อมออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที หากเกิดภัยพิบัติโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากหน่วยเหนือ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์