บุรีรัมย์ 6 องค์กรเอกชนตื่นตัวทำข้อตกลงจัดระเบียบโรงแรมป้องกันเอาเปรียบลูกค้ารองรับเมืองท่องเที่ยว

6 องค์กรภาคเอกชนที่บุรีรัมย์ ร่วมทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการโรงแรม 27 แห่ง เพื่อจัดระเบียบเป็นโรงแรมสีขาว ป้องกันเอาเปรียบลูกค้าหลังที่ผ่านมาได้รับร้องเรียนมีการฉวยโอกาสชาร์ทค่าห้องพักและบริการไม่มีคุณภาพหลายครั้ง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีรองรับเมืองท่องเที่ยวและเมืองกีฬาระดับโลก

(15 มิ.ย.60) นายแพทย์วิกรม สมจิตต์อารีย์ ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายพิสิษฐ์ อดิเรกโชติกุล ประธานชมรมธนาคารจังหวัด , นายธีระศักดิ์ ธีระวาณิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด , นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ ประธานชมรมโรงแรมจังหวัด , นายบดินทร์ เรืองสุขศรีวงษ์ นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัด และตัวแทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ได้ทำข้อตกลงร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรม 27 แห่งที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ “โรงแรมสีขาว”

โดยมีข้อตกลงที่ผู้ประกอบการโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติร่วมกัน 12 ข้อ คือ

1.ขายบริการห้องพักในราคาที่เป็นธรรมเหมาะสม

2.ขายสินค้าและบริการให้ถูกต้องตามจำนวนคุณภาพและราคาที่ตกลงกัน

3.ดูแลให้บริการลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

4.ละเว้นการกระทำที่ควบคุมบังคับการตัดสินใจของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม

5.ละเว้นการกระทำเพื่อให้ราคาสินค้าหรือบริการสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผล

6.มีน้ำใจไมตรีต่อลูกค้าที่มาใช้บริการและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียน

7.ดูแลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว

8.ไม่กลั่นแกล้งใส่ร้ายข่มขู่กีดกันคู่ค้าเพื่อนผู้ประกอบการ

9.ร่วมมือในการแข่งขันเพื่อสร้างสภาวะตลาดที่ดี

10.ให้ความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานราชการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ยั่งยืน

11.ไม่ประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายและทำให้สังคมเสื่อมหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12.ร่วมมือกับทุกฝ่ายและเสียสละเพื่อสังคมเพื่อการสร้างงานสร้างคุณค่าแก่คนงานและชุมชน

นายแพทย์วิกรม สมจิตต์อารีย์ ประธานหอการค้าจังหวัด กล่าวว่า การทำข้อตกลงในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการจัดระเบียบป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการโรงแรมเอารัดเอาเปรียบลูกค้า รวมถึงเน้นให้บริการอย่างมีจริยธรรม มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจโรงแรม และภาพรวมของจังหวัด เพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว และเมืองกีฬามาตรฐานระดับโลก

ซึ่งเร็วๆนี้ก็จะมีการจัดแข่งรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก หรือ โมโตจีพี ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในจังหวัดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ประกอบการโรงแรมทุกแห่งจะต้องร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงผู้มาเยือนด้วย

นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ ประธานชมรมโรงแรม กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีการพัฒนาแบบพุ่งทะยาน และได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้ร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนาทั้งด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้มีโรงแรม รีสอร์ท ผุดขึ้นมาเป็นจำนวนมากเช่นกัน

แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ ว่ามีการชาร์ทค่าห้องพัก และบริการไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการทำข้อตกลงร่วมกันในโครงการโรงแรมสีขาว

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจโรงแรม และจังหวัด รองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองกีฬา แต่หากโรงแรมใดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือถูกร้องเรียน ก็จะทำการตักเตือน และถูกถอดออกจากโครงการฯ จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขจึงจะกลับเข้าร่วมได้

สุรชัย พิรักษา / สวท..บุรีรัมย์