องค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง ในพื้นที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับกลุ่มรักนางรองสีเขียว และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(16 มิ.ย.60) รวมพลัง 3 อบต. ในพื้นที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มี อบต.หนองยายพิมพ์, หนองกง, หนองโสน ร่วมกับกลุ่มรักนางรองสีเขียว และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่

จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง โดยช่วงเช้าได้มีการเปิดเวทีเสวนา หัวข้อ “ป่าปลูก กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชน” ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม ประธานกลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง

พระครูศรีปัญญาวิกรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ่อคำเดื่อง ภาษี ปราขญ์ชาวบ้าน ผอ.สถาบันฟื้นฟูภูมิปัญญาไทย ต.หัวทะเล อ.แคนดง ,

อาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี ปราชญ์ชาวบ้าน ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ ต.สนามชัยเขต อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ,

นายเจริญ สุขวิบูลย์ นายก อบต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นายขวัญชัย ขำวงษ์ สนง.ป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ ,

นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายก อบต. หนองโสน อ.นางรอง ,

ดร. เชาวลิต สิมสวย ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ,

ผอ.ณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ,

นายรัฐกิจ หมั่นกิจ ผศ.สงวน สหวงษ์ ที่ปรึกษาเครือข่ายปราชญ์ฯ และนายคำนึง เจริญสิริ ปราชญ์หนุ่มแห่งบ้านตามา

ดำเนินการเสวนาโดย อ.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ทั้งนี้ในช่วงบ่ายได้มีการประกอบพิธีเปิดโดย นายเพชร สุพพัฒน์กุล นายอำเภอนางรอง หลังจากนั้นคณะผู้มาร่วมงาน ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ บนพื้นที่ 10 ไร่ บริเวณด้านข้างโรงเรียน โดยมีผู้นำชุมชนทั้ง 3 ตำบล เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านฯบุรีรัมย์ ประชาชน และ ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม ด้วย

ข่าวโดย มนัญญา ม่วงสมมุข