อาชีวศึกษา 13 แห่งที่บุรีรัมย์ประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์ เป็นดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

(23 มิ.ย.60) อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน

เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ นายระเบียบ เที่ยงธรรม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดบุรัมย์ จำนวน 13 แห่ง รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน

เข้าร่วมอบรมการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์ ที่โดมวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลในสถานศึกษา ร่วมใจกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ต่อไป

นายวงเทพ เขมวิรัตน์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560

จังหวัดบุรีรัมย์จึงได้มอบหมายให้ทุกอำเภอ ดำเนินการสนับสนุนการจัดฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์โดยจำนวนดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนประชาการในแต่ละอำเภอ

และขณะนี้ชาวบุรีรัมย์และส่วนราชการทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในทุกพื้นที่ ประชาชนทุกคนต่างแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความอาลัย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พร้อมทั้งรณรงค์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้ที่มีสีเหลือง เป็นสีประจำวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยให้เริ่มปลูกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะเริ่มออกดอกและบานสะพรั่งในช่วงเดือนตุลาคม ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม เป็นต้นไป เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ และบ้านเรือนของประชาชน ในช่วงวันพระราชพีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์