หลังจากที่เราได้ทราบข่าวดีกันไปแล้วสำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ เส้นชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ที่ขณะนี้โครงการฯ อยู่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย คาดว่าจะนำเสนอกระทรวงคมนาคม และรัฐบาลภายในปีนี้ (๒๕๖๐) เส้นทางรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี ผ่าน ๕ จังหวัด ๑๖ อำเภอ ๓๕ สถานี รูปแบบของสถานีรถไฟบุรีรัมย์จะยกระดับขึ้น เช่นเดียวกับสถานีสุรินทร์ และสถานี ศรีสะเกษ โดยจะยกสูงจากพื้นขึ้น ๑๐ เมตร ความยาวของทางยกระดับ ๕.๒ กิโลเมตร ทางยกระดับ (Overpass)

วันนี้ BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. จะพาไปยลโฉมกันดีกว่าว่า ภาพเรนเดอร์ของโครงการนี้ที่ทางสถานีรถไฟบุรีรัมย์ได้นำเสนอไปยังคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอ และ ภาคเอกชน ประจำเดือนมกราคม 2560 (ครั้งที่ 1/2560) เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์นั้นจะมีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจกันบ้าง ไปดูกันเลย

โครงการรถไฟทางคู่ ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี

ภาพนี้เป็นภาพแผนที่โครงข่ายเส้นทางรถไฟทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในอนาคต ซึ่งหากทุกท่านสังเกต จะพบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ภาครัฐให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางรถไฟอย่างต่อเนื่อง มีการบรรจุโครงการรถไฟอยู่ในแผนงานอยู่เสมอ เช่นเดียวกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน ครม. มีมติเมื่อวันที่ 21 ต.ค.57 เห็นชอบแผนการดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 5 เส้นทางในปีงบประมาณ 2558 และได้เห็นชอบให้ทำการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด อีก 8 เส้นทาง ลงในแผนการดำเนินการระยะที่ 2 (พ.ศ.2559-2563) ซึ่งเส้นทางเด่นชัย-เชียงใหม่ของเราก็ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนระยะที่ 2 นี้

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ–อุบลราชธานี

มีจุดเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสถานีชุมทางถนนจิระ (กม. 270+000) และสิ้นสุดที่สถานีอุบลราชธานี (กม. 577+609) ระยะทางรวมประมาณ 307.6 กิโลเมตร ผ่าน 5 จังหวัด 16 อำเภอ ประกอบด้วย 35 สถานี (ไม่รวมสถานีชุมทางถนนจิระ ซึ่งถูกออกแบบไว้ในโครงการมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ) และ 6 ป้ายหยุดรถ

แนวเส้นทางรถไฟปัจจุบัน

แนวเส้นทางดิ่ง

ในขั้นตอนของการศึกษาเราจะทำการพิจารณาความเหมาะสมของตำแหน่งที่ตั้ง CY เพิ่มเติมในช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี โดยจะพิจารณาตำแหน่งให้สอดคล้องกับปริมาณสินค้าที่จะขนส่งในภูมิภาคนี้

แสดงตัวอย่างทัศนียภาพ สถานีบุรีรัมย์ (สถานีขนาดใหญ่ยกระดับ TYPE 2) รูปแบบที่ 3 Demolish & New Construction

ข้อมูลจากรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอ และ ภาคเอกชน ประจำเดือนมกราคม 2560 (ครั้งที่ 1/2560) เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น.