คปภ.ออกพบปะเกษตรกร อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2560

วันนี้(26 มิ.ย. 60) เวลา 13.30 น. นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายส่งเสริมประกันภัยภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พร้อมคณะลงพื้นประชุมรับฟังความคิดเห็นเกษตรกรเกี่ยวกับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2560 ที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านโคกเหล็ก ต.โคกเหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี เกษตร ชาว ต.โคกเหล็ก ต.สามแวง ต.ตาเสา ต.เมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จ.บุรีรัมย์ให้ความสนใจเดินทางไปรับฟัง แสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัยเป็นจำนวนมาก


นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายส่งเสริมประกันภัยภูมิภาค กล่าวว่า โครงการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2560 เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ดังนั้นการลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่ปลูกข้าว ของสำนักงาน คปภ .ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัย และธนาคาร ธกส. เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจกับการประกันภัยข้าวนาปี เพราะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้น มีความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยต่างๆ เช่น ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม ไฟไหม้ ลมพายุ รวมไปถึงการระบาดของแมลงและโรคพืช

ซึ่งเป็นภัยที่เกษตรกรต้องประสบปัญหาทุกปี หากไม่มีระบบประกันภัยเกษตรกรต้องรับแบกรับภาระด้วยตนเอง ซึ่งรัฐบาลห่วงใยและเล็งเห็นความสำคัญที่จะช่วยเหลือเกษตรกร จึงกำหนดเป็นนโยบายออกมาเพื่อรองรับความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการเยียวยา ผ่าน สำนักงาน คปภ.และสมาคมประกันวินาศภัย ซึ่งในปีที่ผ่านมามีเกษตรกรทำประกันภัยทั้งประเทศกว่า 27 ล้านไร่

และในปี 2560 นี้ทางรัฐบาลก็ได้ทำโครงการนี้ต่อเนื่อง โดยสำนักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยได้เสนอเบี้ยประกันภัยต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเบี้ยประกันถูกลงกว่าปีที่แล้ว แต่ความคุ้มครองและการชดเชยเพิ่มขึ้น จากเบี้ยประกันภัยปีที่ พ.ศ.2559 เป็นเงิน 100 บาท ต่อไร่ ความคุ้มครองอยู่ที่ 1,111 บาทต่อไร่ ในปี 2560 นี้เบี้ยประกันภัยอยู่ที่ 90 บาทต่อไร่ ความคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่ ส่วนเกษตรกรที่สนใจสมัครทำประกันภัยข้าวนาปีในปี พ.ศ. 2560 นี้ ติดต่อ ธนาคาร ธกส.ใกล้บ้าน

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์