จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560

วันนี้(26มิ.ย.60) เวลา 10.00 น.นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรัมย์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวบุรีรัมย์ รวมกว่า 3,000 คน ร่วมงานรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด “ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560 ที่โดมสวนรมณ์บุรี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่อง

กิจกรรมประกอบไปด้วย การเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก การแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกด้าน การปฏิญาณตนร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด การมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดแสดงนิทรรศการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ภาใต้หัวข้อ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด การจัดกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE

ทั้งนี้จากมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2530 ได้กำหนดให้ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และในปี พ.ศ.2560 นี้ รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเป็นการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัย ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในทุกด้าน

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์