กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติสนับสนุนกล้าไม้ให้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน บุรีรัมย์ จำนวน 7,000 ต้น

วันนี้ (30 มิ.ย.60) เวลา 09.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่ โดยพ่อคำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่ อ.ไพรัตน์ ชื่นศรี รองประธานเครือข่ายปราชญ์ฯ นางผุสดี เสริมใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ นางวาสนา แถวเพ็ชร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบกล้าไม้

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติสนับสนุน จำนวน 7,000 ต้น ประกอบไปด้วย ต้นยางนา พยูง ประดู่ ไม้แดง สักทอง ตะเคียน สะเดา และต้นแคนา ให้ผู้ที่ลงทะเบียนขอรับกล้าไม้กับทาง สวท.บุรีรัมย์ โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชนผู้สนใจ ตัวแทนวัด สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

เพื่อนำไปปลูกต่อไป โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น คึกคัก ต่างแลกเปลี่ยนซักถามถึงวิธีการและแนวทางในการปลูกต้นไม้ซึ่งกันและกัน และขอรับคำแนะนำวิธีการดูแลรักษาต้นไม้จากปราชญ์ชาวบ้านพ่อคำเดื่อง ภาษี

โดยในปี 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้สนับสนุนกล้าไม้ให้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านฯ ทั้งนี้ได้จัดสรรค์ให้ สวท.บุรีรัมย์ 7,000 ต้น นำมาแจกจ่ายให้ผู้สนใจปลูกต้นไม้เพื่อร่วมสร้างบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก ตามปณิธานของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่ ต่อไป

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์