ปัจจุบันโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ จำนวนผู้ป่วยเข้าการรักษาทางการแพทย์ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก จึงความแออัด และก่อให้เกิดความล่าช้าในการบริการบ้างบางคราว สำหรับผู้ป่วยที่ไม่อยากรอคิวนาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอีกตัวเลือกในใช้บริการ

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) เพื่อบริการสาธารณสุขในเขตเมือง ลดความแออัดของ รพ.ใหญ่ และเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านใกล้ใจ โดยกำหนดให้รพ.ศูนย์ และ รพ.ทั่วไปจัดตั้ง ศสม.2-3 แห่ง

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลบุรีรัมย์  (สาขา4)  ตั้งอยู่ที่ถนนจิระ  ข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  สามแยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์(หลังเก่า)  เปิดให้บริการทางการแพทย์ โดยเปิดบริการเวลา 08.00- 20.00 น.  เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์  ช่วงเช้า เวลา 08.00-12.00 น.  ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น.  และเย็น 16.00- 20.00 น.  โดยจะทำการตรวจรักษาโรคทั่วไป  ฉุกเฉิน  ส่วนแต่ละวันจะตรวจให้บริการดังนี้  วันจันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดีและศุกร์  คลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  วันอังคาร คลินิกสุขภาพเด็กดี ฉีดวัคซีน  (สัปดาห์ที่2ของเดือน)  วันพุธ  คลินิกฝากครรภ์  วันพฤหัสบดี  คลินิกวางแผนครอบครัว  ตรวจหลังคลอด  วันศุกร์ คลินิกผู้สูงอายุ  และทีมงานจะมีการเยี่ยมบ้านและปฏิบัติงานในชุมชน  ปิดทำการวันเสาร์และอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  สงสัยสอบถามโทรศัพท์หมายเลข 0-4461-4676

สถานที่ตั้ง ถนนจิระ อบจ.หลังเก่า

ที่มาข่าว : สวท.บุรีรัมย์

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.