เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ
ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม

บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนในท้องถิ่นและเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่น เมืองปราสาทหินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วย ปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต

จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทราวดีและที่สำคัญที่สุดพบกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์มากคือ หลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐ และปราสาทหินเป็นจำนวนมากกว่า 60 แห่ง

BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. จะนำพาทุกท่าน ไปดูกันว่า ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน มีใครบ้างที่เคยดำรงตำแหน่งพ่อเมือง , ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบัน (ลำดับที่ 44)

นายเสรี ศรีหะไตร (ลำดับที่ 43)

นายธงชัย ลืออดุลย์ (ลำดับที่ 42)

นายอภินันท์ จันทรังษี (ลำดับที่ 41)

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ (ลำดับที่ 40)

นายธานี สามารถกิจ (ลำดับที่ 39)

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า (ลำดับที่ 38)

นายมงคล สุระสัจจะ (ลำดับที่ 37)

นายสันทัด จัตุชัย (ลำดับที่ 36)

นายก้องเกียรติ อัครประเสริฐกุล (ลำดับที่ 35)

นายใหญ่ โรจน์สุวณิชกร (ลำดับที่ 34)

นายทวีศักดิ์ คิดบรรจง (ลำดับที่33)

ที่มาข้อมูล: http://www.buriram.go.th/director/director.html