วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ Oให้กับนางสาววรางค์ศิริ ธนจรัสวรภัทร์ (น้องเม็ดนุ่น) Miss Supranational บุรีรัมย์ ณ ห้องนเรนทราทิตย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้กำลังใจในโอกาสที่เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ ไปประกวดต่อไปในระดับประเทศและเป็นทูตวัฒนธรรมที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดี