เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความงดงาม วิจิตรตระการตา ของศิลปวัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่น

(09 ก.ค. 60) 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ด้วยการลั่นฆ้องชัยจำนวน 3 ครั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ชุมชนห้าง ร้าน และประชาชน

ในการจัดงานแห่ต้นเทียนพรรษาและการรำวันเข้าพรรษา เนื่องในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ที่บริเวณถนนพิทักษ์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ยังมี ขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก จากชุมชน และคุ้มวัด ส่งขบวนต้นเทียนที่แกะสลักตกแต่งอย่างสวยงามเข้าร่วมประกวด ในครั้งนี้ 7 ขบวน ส่วนใหญ่ได้มีการแกะสลักต้นเทียนเป็นตัวละครในวรรณคดีและพุทธประวัติ ซึ่งขบวนเทียนได้แห่ไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลให้ประชาชนได้ชื่นชนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป

นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการประกวดขบวนฟ้อนรำของคุ้มวัด การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขบวนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ให้ผู้ที่มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วย อีกทั้งงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ทางเทศบาลจัดขึ้น นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยแล้วยังเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดในอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับรางวัลขบวนแห่เทียนพรรษาแต่ละประเภทของปีนี้ เป็นดังต่อไปนี้

ผลรางวัลงานแห่เทียนพรรษาประโคนชัยประจำปี 2560

รางวัลชนะเลิศเทียนพรรษา ได้แก่ วัดแจ้ง

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ วัดกลาง

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ วัดโคน

รางวัลชนะเลิศขบวนแห่ ได้แก่ วัดจำปา

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ วัดแจ้ง

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ วัดกลาง

รางวัลชนะเลิศรูปสัตว์ประจำปี ได้แก่ วัดแจ้ง

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่วัดจำปา

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ วัดชัยมงคล

 

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ เฟสบุ๊ก คุณ บุรีรัมย์น่าอยู่

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram