เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เพจ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน ประกาศผ่านหน้าเพจ แจ้ง เปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวบิน

บริษัท สายการบินนกแอร์ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวบิน เส้นทาง ดอนเมือง – บุรีรัมย์ – ดอนเมือง ในระหว่างวันที่ 2 – 22 กรกฏาคม 2560 ดังนี้

จากเดิม
DD9616 กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ ออกเวลา 18.20 น. ถึง 19.25 น.
DD9617 บุรีรัมย์ – กรุงเทพฯ ออกเวลา 19.55 น. ถึง 21.00 น.

เปลี่ยนแปลงเป็น
DD9616 กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ ออกเวลา 18.30 น. ถึง 19.40 น.
DD9617 บุรีรัมย์ – กรุงเทพฯ ออกเวลา 20.10 น. ถึง 21.10 น.

ที่มาภาพ//ข่าว : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน

 

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram