การไฟฟ้าฯ บุรีรัมย์ ระดมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ประชาชน ตามโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ บุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกเข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์ และเรียกรับเงินค่าดำเนินการ

วันนี้(14 ก.ค. 60) นายนพสิทธิ์ รุ่งพรปัญญาโรจน์ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยขบวนคาราวานเครื่องมือ อุปกรณ์พนักงานผู้เชี่ยวชาญและลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าไปตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในบ้านเรือนของประชาชน ที่ชุมชนชุมเห็ด เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เก่า ชำรุด หมดสภาพการใช้งาน

นายนพสิทธิ์ รุ่งพรปัญญาโรจน์ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดทำโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้นกับชุมชนทั้ง 74 ชุมชนทั่งประเทศในพื้นที่รับผิดชอบเน้นชุมชนที่มีสภาพบ้านเรือนเก่า แออัดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ได้คัดเลือกชุมชนชุมเห็ด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ดำเนินการซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนหนาแน่น โดยพนักงาน ผู้เชียวชาญของการไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด เช่น อุปกรณ์ตัดตอน อุปกรณ์ป้องกัน เบรกเกอร์ RCD หลอดประหยัดพลังงาน LED สายไฟฟ้า เต้ารับ สวิตซ์ไฟฟ้า ระบบการต่อลงดิน รวมถึงแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

และในโอกาสนี้ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ไฟ PEA ให้ระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ บุคคลแอบอ้างเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปลอมแปลงบัตรพนักงานออกให้บริการชำระค่าไฟฟ้านอกสถานที่ แจ้งเปลี่ยนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า แจ้งเอกสารปลอมเตือนตัดไฟฟ้า ออกใบเสร็จปลอม ตลอดทั้งการดำเนินการตรวจซ่อม เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านและคิดเงินจากเจ้าของบ้านในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง แต่ได้อุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งหากพบเห็นผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าว

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram