มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมโครงการ “คนอีสานรักตับ” ตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี

นายวรา จันทร์มณี กรรมการผู้จัดการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการ “คนอีสานรักตับ” ร่วมกับ 11 โรงพยาบาลในภาคอีสาน ดังนี้

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

1.โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

2. โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

3. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

4.โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา

5.โรงพยาบาล ป.แพทย์ จังหวัดนครราชสีมา

6.โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

7.โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ จังหวัดยโสธร

8.โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

9.โรงพยาบาลรักษ์สกล จังหวัดสกลนคร

10.โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร

11.โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี 100 คน ระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2560

โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งของมะเร็งตับในประเทศไทย มีคนป่วยเป็นโรคนี้ประมาณร้อยละ 5 ของประชากร หรือประมาณ 3-4 ล้านคน อีกทั้งมีชายไทยเสียชีวิตด้วยมะเร็งตับเป็นอันดับ 1 และหญิงเป็นอันดับ 3 รองจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูก มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนผู้ที่เกิดก่อนปี 2535 และยังไม่เคยตรวจมาก่อน เข้ารับการตรวจ (ก่อนปี 2535 ยังไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี แก่เด็กแรกเกิด)

ข้อแนะนำ 3 ประการ ในการป้องกันโรคตับ

1.ตรวจ ตรวจดูว่าตนเอง มีเชื้อ หรือมีภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

2.ฉีด ถ้าไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี ควรฉีดวัคซีนป้องกัน

3.ป้องกัน ป้องกันด้วยการติดต่อจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น การติดต่อทางเลือดหรือน้ำคัดหลั่ง ด้วยการใช้ถุงยางอนามัย และไม่ใช้อุปกรณ์ของมีคม สัก เจาะ ขลิบร่วมกัน

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0 4542 9100 ต่อ 805, 806,807

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จักรกฤษณ์ มาลาสาย

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี