ภาครัฐเอกชนมอบหอประชุมและห้องสมุดให้ ร.ร.บ้านหนองเกาะบุรีรัมย์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

ภาครัฐเอกชน ท้องถิ่น และพ่อค้าคหบดี มอบหอประชุมและห้องสมุด ที่ได้ร่วมบริจาคก่อสร้างมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเกาะ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของทางโรงเรียน และสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต

(17 ก.ค.60) นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีรับมอบหอประชุมอนุสรณ์ 65 ปี ชาวฟ้า-ขาว และห้องสมุด “ศรายุทธฟาร์ม” ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายสมชาย อังกุละศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากทางหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคและจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เป็นเงิน 1,300,000 บาท

ทั้งได้รับงบเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีก 700,000 บาท และกิจกรรมทำบุญใหญ่ของโรงเรียนครบรอบ 70 ปี ได้รับเงินบริจาคจำนวน 355,999 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างหอประชุมอนุสรณ์ 65 ปีดังกล่าว รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,299,999 บาท ส่วนห้องสมุด “ศรายุทธฟาร์ม” ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายศรายุทธ และนางนงค์เยาว์ อัศวจุฬามณี พ่อค้าคหบดีในอ.สตึก บริจาคก่อสร้างห้องสมุด และซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องสมุด รวมมูลค่า 300,000 บาท

โดยการรับมอบหอประชุมและห้องสมุดในครั้งนี้ได้มี จ.ส.ต.พงศักดิ์ โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลศรีสตึก , พ.ต.ท.นิลกาฬ พรศักดิ์ รอง ผกก.สภ.สตึก , นายธนศักดิ์ ศาลางาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีรับมอบหอประชุมและห้องสมุดด้วย โรงเรียนบ้านหนองเกาะ ได้เปิดทำการเรียนสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 224 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 คน

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านหนองเกาะได้เน้นจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรียนรู้จากแหล่งทั้งในโรงเรียนและชุมชน พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน และผู้ปกครอง จนนำไปสู่การเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนวิถีพุทธ ทั้งได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง และรางวัลความสำเร็จของนักเรียนอีกมากมาย

ส่วนหอประชุมและห้องสมุดที่ได้รับมอบให้กับโรงเรียนในครั้งนี้ ก็ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทางหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครอง ร่วมบริจาคก่อสร้าง

นายศรายุทธ อัศวจุฬามณี คหบดีที่ร่วมบริจาคก่อสร้างห้องสมุดมอบแก่โรงเรียนบ้านหนองเกาะ กล่าวว่า หลังจากครอบครัวได้มาลงทุนทำธุรกิจในพื้นที่ อ.สตึก ก็อยากจะมีส่วนร่วมในการทำสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และสถานศึกษา ก็หวังว่าการมอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียนด้านการศึกษา เพื่อเป็นอนาคตที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์