มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 11 โรงพยาบาลในภาคอีสาน ตรวจไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี 100 คน ระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2560

โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นสาเหตุสำคัญอันดับหนึ่งของมะเร็งตับในประเทศไทย มีคนไทยป่วยเป็นโรคนี้ประมาณร้อยละ 5 ของประชากร หรือประมาณ 3 – 4 ล้านคน อีกทั้งมีชายไทยเสียชิวตจากมะเร็งตับเป็นอับดับ 1 และหญิงเป็นอันดับ 3 รองจากมะเร็งเต้านมและมดลูก โดยรายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจมี ดังนี้

โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ โรงพยาบาล ป.แพทย์ จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ จังหวัดยโสธร โรงพยาบาลรักษ์สกล จังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี

ที่มาภาพ//ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์