เทศบาลเมืองชุมเห็ด จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับหลายภาคส่วนปลูกในที่สาธารณะประโยชน์โคกไผ่ใหญ่ หลังได้ทวงคืนพื้นที่ป่าจากผู้บุกรุกทำกินกว่า 150 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูสภาพป่าให้อุดมสมบูรณ์ ทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 65 พรรษา

(21 ก.ค.60) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าในที่สาธารณะ (ระยะที่ 2) บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกไผ่ใหญ่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 65 ปี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

ทั้งเพื่อน้อมศาสตร์พระราชาในการปลูกป่าและการใช้ประโยชน์จากป่าในที่สาธารณประโยชน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลชุมเห็ด และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐตามนโยบาย “ประชารัฐ” ในการทวงคืนพื้นที่สาธารณประโยชน์นำมาปลูกป่าเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

โดยนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนางเมตตา สินยบุตร นายอำเภอเมือง , นายสมศักดิ์ แมนไธสง นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน และเด็กนักเรียน กว่า 500 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เช่น ต้นยางนา , ประดู่ , พะยูง , สะเดา และต้นคูณ บริเวณที่สาธารณะทำเลเลี้ยงสัตว์โคกไผ่ใหญ่ จำนวน 5,000 ต้น ในเนื้อที่ 150 ไร่

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

สำหรับที่สาธารณประโยชน์โคกไผ่ใหญ่ดังกล่าว มีเนื้อที่ทั้งหมดกว่า 520 ไร่ มีราษฎรเข้าไปบุกรุกทำกินกว่า 150 ไร่ ซึ่งหลังจากได้ดำเนินการทวงคืนพื้นที่จากผู้บุกรุก ก็ได้ดำเนินการปลูกป่าทดแทน อย่างไรก็ตามยังมีผู้บุกรุกบางส่วนที่อ้างว่าไม่มีที่ทำกินทางเทศบาล จึงให้ทำกินไปก่อนแต่ไม่มีสิทธิครอบครอง และไม่ให้บุกรุกเพิ่มเติมอีก ส่วนพื้นที่ที่ทวงคืนก็จะดำเนินการสร้างศูนย์สาธิตการเกษตร , ศูนย์พันธุ์ข้าว เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำชาวบ้านตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกันปลุกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 399 ต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

วันนี้(21 ก.ค 60) เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการปลูกป่าในที่สาธารณประโยชน์ ระยะที่ 2 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 65 พรรษา และรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้มีจิตอาสาในการปลูกป่าและดูแลต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

โดยนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัด บุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการ นายอำเภอเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. ทสม. นักเรียนและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จำนวนกว่า 300 คน ร่วมประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเปิดโครงการปลูกป่าในที่สาธารณประโยชน์

ในโอกาสนี้ ได้กล่าวชื่นชมทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทวงคืนที่สาธารณประโยชน์มาร่วมกันรณรงค์ปลูกป่าอย่างต่อเนื่องและทำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในการปลูกป่าและแนวทางประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานจนสำเร็จ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด บุรีรัมย์ พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 399 ต้น อาทิ ต้นยางนา ต้นประดู่ ขี้เหล็ก พยุง มะค่าโมง ไม้แดง ในบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกไผ่ใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ที่ภาครัฐได้ทำการทวงคืนจากประชาชนที่เข้ามาครอบครอง พื้นที่ จำนวน 158 ไร่

สุรชัย พิรักษา / สวท. บุรีรัมย์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์