กรมท่าอากาศยานเปิดเผยสถิติผู้โดยสารครึ่งปีแรก ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน ปี 2560 ของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้งหมด 28 แห่งทั่วประเทศ สถิติผู้โดยสารท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ครึ่งปีแรก ยอดผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 99,910 คน  คาดว่าปีนี้ จะมียอดผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานบุรีรัมย์กว่า 200,000 คน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ให้เที่ยวบินให้บริการวันละ 8 เที่ยวบิน ไป-กลับ โดยสายการบินนกแอร์ และ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ทุกวัน

เทียบจากครึ่งปีของปี 2559 มีจำนวนผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 2334 คน

เปิด! สถิติผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์ ครึ่งปีแรก ยอดพุ่งเกือบแสนคน

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

จำนวนผู้โดยสารจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

  • เดือนมกราคม 17,586 คน
  • เดือนกุมภาพันธ์ 15,652 คน
  • เดือนมีนาคม 17,827 คน
  • เดือนเมษายน 16,739 คน
  • เดือนพฤษภาคม 16,691 คน
  • เดือนมิถุนายน 15,415 คน
  • รวมทั้งหมด 6 เดือน 99,910 คน

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

ข้อมูลโดย… กรมท่าอากาศยาน