กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปล่อยเนื้อทรายคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 66  ตัวและทำโป่งเทียม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่(24 ก.ค 60 ) พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปล่อยเนื้อทรายคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 66  ตัวและทำโป่งเทียม จำนวน 1 แห่ง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมายุ 65 พรรษา โดยมีนายธัญญา  เนติธรรมกุล  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน  เด็กนักเรียนและประชาชน ร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับโครงการปล่อยเนื้อทรายคืนสู่ธรรมชาติในครั้งนี้ นับว่าเป็นการปล่อยเนื้อทรายที่มีจำนวนมากที่สุดที่เคยมีมาในอดีต เนื้อทราย หรือทราย จัดเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 เนื่องจากไม่มีรายงานการพบในพื้นที่ป่าธรรมชาติ  จนกระทั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์เนื้อทรายในกรงเลี้ยงและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงปล่อยเนื้อทรายจำนวน 4 ตัว คืนสู่ธรรมชาติครั้งแรก เมื่อปี 2526  ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ต่อมา ในปี พ.ศ.2530ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในขณะดำรงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีปล่อยเนื้อทราย จำนวน 6 ตัว และ ในปี พ.ศ.2535 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงปล่อยเนื้อทราย จำนวน 10 ตัว

ซึ่งปัจจุบัน ถือว่าการฟื้นฟูประชากรเนื้อทรายคืนสู่ธรรมชาติประสบความสำเร็จ โดยพบว่าเนื้อทรายที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ  สามารถดำรงชีวิต สืบพันธุ์ และหากินกระจายออกจากบริเวณที่ปล่อยไปยังพื้นที่ข้างเคียงมากขึ้น และถูกถอดชื่อออกจากบัญชีสัตว์ป่าสงวนในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535  และปัจจุบัน สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้ดำเนินกิจกรรมเพาะพันธุ์และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” โดยได้ดำเนินการปล่อยเนื้อทรายคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศไปแล้ว รวม 629 ตัว

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram