ผู้ประกอบการ นักลงทุน สถาบันการเงิน ให้ความสนใจที่จะร่วมพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ สู่เมืองที่ดีที่สุดของประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 4.0

วันนี้(19 ก.ค. 60) เวลา 08.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ สภาอุตสาหกรรม หอการค้า ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับผู้บริหาร นักลงทุน สถาบันการเงิน ที่เดินทางไปรับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สู่นครแห่งความสุขมั่นคงและยั่งยืน

สอดคล้องกับโครงการ “บุรีรัมย์ สู่เมืองที่ดีที่สุดของประเทศไทย” โดยมีผู้บริหารจาก บริษัท

พีเอ็นเอ็น แค็ปปิตอล จำกัด /


บริษัทซิติค คอนสตัคชั่น อินเตอร์แนชั่นแนล(ประเทศไทย) /

บริษัทอีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด /

บริษัทแอดวานซ์ เพาเวอร์คอนเวอร์ชั่น จำกัด /

บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันต์ จำกัด(มหาชน) /

บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด /


บริษัท โรงพยาบาล ปิยะเวท จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัทบางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป บริษัท ซีด็อกเตอร์นาว จำกัด และบริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด ร่วมรับฟัง พร้อมนำเสนอโครงการที่จะลงทุนที่จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองท่องเที่ยวด้านกีฬา มหานครแห่งความสุข


นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 20 ปี มีเป้าหมายการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนโดยก้าวไปพร้อมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 9 ด้านประกอบด้วย

1.อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต /

2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ /

3.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา /


4.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม /

5.อุตสาหกรรมเกษตรเชิงประสิทธิภาพ /

6.อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต /

7.อุตสาหกรรมการบิน/Logistics /

8.อุตสาหกรรมการแพทย์ สาธารณสุข /

9. อุตสาหกรรมการค้าชายแดน การค้าผ่านแดน


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

ซึ่งในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ภาคเอกชน ภาคส่วนลงทุน ภาคส่วนประกอบการ และภาคราชการได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลเติมเติมซึ่งกันและกัน ให้บุรีรัมย์ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางของนักลงทุน นักท่องเที่ยว และการพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำ เรื่องพลังงานจากสิ่งที่เหลือใช้ ระบบ Logistics สุขภาพอนามัยการบริการทางการแพทย์สมัยใหม่ที่สะดวกรวดเร็ว แม่นยำ การดูแลผู้สูงวัย ตลอดทั้งกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว เข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ในอนาคตที่ยั่งยืน

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.