กยท.เตรียมยื่นมือให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้รับความเสียหายจากถูกโกงค่ายาง

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

วันนี้ (28 ก.ค.60) กยท. เตรียมยื่นมือให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับเงินที่ได้ขายผลผลิตให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท จากการเปิดจุดรวบรวมยางที่ “ลานคนเกษตร” ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

โดยให้ตัวแทนกลุ่มสถาบันเกษตรกร ผู้ได้รับความเสียเข้าไปแจ้งและประสานงานได้ที่ กยท. เพื่อเป็นข้อมูล และ กยท. จะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเป็นธรรม และถูกต้องให้เร็วที่สุด

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กรณีที่มีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้รวบรวบผลผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้รับเงิน เป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาทจากการเปิดจุดรวบรวมยางที่ “ลานคนเกษตร” ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ พบว่า มีหลายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจากทั่วประเทศนำผลผลิตมาขาย

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

เนื่องจากการเสนอราคารับซื้อยางสูงกว่าท้องตลาด ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวได้มีการแจ้งความ ณ สภ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมาก ดังนั้น หากตัวแทนกลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียในกรณีนี้ สามารถเข้าไปแจ้งและประสานงานได้ที่ กยท. ในพื้นที่ที่ท่านสะดวกเพื่อเป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง และ กยท. จะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเป็นธรรม และถูกต้องให้เร็วที่สุด

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์