ระดับน้ำเขื่อนลำนางรองบุรีรัมย์เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแต่ยังรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 30

ปริมาณน้ำในเขื่อนลำนางรอง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจ.บุรีรัมย์ มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีน้ำกักเก็บ 77 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 64 ของปริมาณความจุอ่าง 121 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ขณะ ผอ.ยันยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 30

จากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ ประกอบกับน้ำที่สะสมอยู่ตามป่าเขาได้ไหลลงมาสมทบ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลำนางรอง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัด ที่ใช้เป็นน้ำดิบในการผลิตประปาและหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 77 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 64 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณความจุอ่างทั้งหมดกว่า 121 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตามถึงแม้ปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นแต่ยังเหลือพื้นที่ที่ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 30 แต่ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากมีปริมาณน้ำสูงถึงร้อยละ 80 ของความจุอ่างก็จะพิจารณาพร่องน้ำ หรือระบายน้ำออก เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ส่วนอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว ซึ่งเป็นอ่างขนาดเล็กมีความจุอ่างเพียง 2.8 ล้านบาศก์เมตร ก็มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 73 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณความจุอ่าง

นายสุพัฒน์ ฤทธิชู ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง มีเขื่อนขนาดใหญ่ และอ่างเก็บน้ำอยู่ในความดูแล 4 อ่าง คือ เขื่อนลำนางรอง อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย และอ่างเก็บน้ำลำจังหัน ซึ่งหลังจากมีฝนตกต่อเนื่องก็ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ถึงระดับกักเก็บ และขณะนี้ ยังไม่จำเป็นจะต้องพร่องน้ำออก เพราะยังเหลือพื้นที่รับน้ำได้อีก อย่างไรก็ตามต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมให้สำรวจตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำด้วย

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บุรีรัมย์(สวท.) บุรีรัมย์(สวท.)

ผู้เรียบเรียง : ชาณิภา สังฆะรัตน์

แหล่งที่มา : สวท.บุรีรัมย์