สถานการณ์น้ำท่วมทั้ง 5 อำเภอที่ จ.บุรีรัมย์ ยังไม่คลี่คลายทั้งบ้านเรือน สถานที่ราชการ ถนน ยังคงมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่สูงกว่า 1 เมตร ไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านได้ต้องไปขออาศัยบ้านญาติ วัด ชั่วคราว ขณะเจ้าคณะตำบลพุทไธสงนำข้าวอาหารไปเลี้ยงผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

(30 ก.ค.60) สถานการณ์น้ำท่วมทั้ง 5 อำเภอ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ มี อ.สตึก , แคนดง , พุทไธสง , นาโพธิ์ และ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ยังไม่คลี่คลาย ทั้งบ้านเรือนราษฎร สถานที่ราชการ ถนนเชื่อมต่อหมู่บ้าน ตำบล รวมถึงพื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะระดับน้ำลดลงเพียงเล็กน้อย แต่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ส่งผลให้ราษฎรยังไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านเรือนของตัวเองได้

ต้องไปขออาศัยหลับนอนตามบ้านญาติ และวัดเป็นการชั่วคราวจนกว่าระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติ ส่วนถนนบางสายก็ยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้เนื่องจากระดับยังท่วมสูง และบางสายก็ถูกน้ำเซาะตัดขาด ส่วนพื้นที่การเกษตรคาดว่าหากน้ำท่วมนานถึง 1 สัปดาห์ก็จะเน่าเสียหายเป็นวงกว้าง ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็ได้เร่งสูบระบายน้ำจากพื้นที่ที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมบ้านกอก ม.9 ต.พุทไธสง อ.พุทไสง ที่ประสบน้ำท่วมหนักในรอบ 20 ปี ขณะนี้ระดับน้ำก็ลดลงเล็กน้อย แต่น้ำยังคงท่วมขังบ้านเรือนกว่า 20 ครัวเรือนที่ยังไม่สามารถเข้าไปอาศัยในบ้านของตัวเองได้ โดยเฉพาะ 3 หลังที่ถูกกระแสน้ำเซาะพังเสียหายยังคงเดือดร้อนหนัก ขณะที่พระครูวิสุทธิ ชินวงค์ เจ้าคณะตำบลพุทไธสง อ.พุทไธสง ได้ใช้ปัจจัยส่วนตัวให้แม่บ้าน ประกอบอาหารไปเลี้ยงผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านกอก เพื่อเป็นการคลายความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วย ซึ่งขณะนี้สิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องการมากที่สุดคือเครื่องอุปโภคบริโภค เพราะไม่สามารถไปประกอบอาชีพทำมาหากินได้

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม 5 อำเภอ คือ อ.สตึก , แคนดง , พุทไธสง , นาโพธิ์ และ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 19 ตำบล 76 หมู่บ้าน บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วม 185 หลัง วัด 5 แห่ง สถานที่ราชการ 2 แห่ง สวนยางพารา 200 ไร่ บ่อปลา 97 บ่อ สุดกร 80 ตัว ถนน 13 สาย คลองส่งน้ำ 2 แห่ง คอสะพาน 1 แห่ง และนาข้าวกว่า 3,900 ไร่ ราษฎรเดือดร้อนกว่า 3,800 ครัวเรือน

ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย พิรักษา / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram