ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 19 จังหวัด พร้อมบูรณาการหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 5 – 29 กรกฎาคม 2560 ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน้ำไหลหลากใน 42 จังหวัด รวม 182 อำเภอ 775 ตำบล 4,064 หมู่บ้าน 1 ชุมชน

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 23 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 19 จังหวัด รวม 113 อำเภอ 575 ตำบล 3,412 หมู่บ้าน แยกเป็น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชัยภูมิ และอุดรธานี

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

ภาคเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์

ภาคกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร พระนครศรีอยุธยา และเพชรบูรณ์

ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร

สถานการณ์ในภาพรวมระดับน้ำทรงตัว และมีแนวโน้มลดลง โดยจังหวัดสกลนครระดับน้ำเริ่มลดลง ยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 7 อำเภอ ได้แก่

อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพังโคน อำเภอเต่างอย อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอพรรณานิคม และอำเภออากาศอำนวย ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,846 ครัวเรือน 23,538 คน อีกทั้งน้ำท่วมบริเวณทางเข้าสนามบินและแท็กซี่เวย์ จึงต้องประกาศปิดสนามบินสกลนครชั่วคราว

ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขสถานการณ์ให้คลี่คลายโดยเร็ว ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมขัง

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

เพื่อสูบน้ำจากหนองหานลงสู่ลำน้ำก่ำและเร่งระบายออกไปยังแม่น้ำโขง พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) จำนวน 153 นาย เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย รวม 59 รายการ อาทิ รถไฟฟ้าส่องสว่าง รถสูบ ส่งน้ำระยะไกล รถผลิตน้ำดื่ม รถบรรทุก เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ และเครื่องสูบน้ำสนับสนุนการปฏิบัติการกู้วิกฤตอุทกภัย

รวมถึงจัดวางแนวกระสอบทรายเป็นคันกั้นน้ำล้อมรอบสนามบินสกลนคร พร้อมสูบน้ำออกจากบริเวณสนามบินสกลนคร ตลอดจนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 4 แห่ง รองรับการอพยพของผู้ประสบภัย จำนวน 1,514 คน พร้อมจัดหาอาหาร น้ำดื่ม และถุงยังชีพแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุโขทัยจากกรณีกำแพงกันน้ำบริเวณวัดไทยชุมพลรั่ว จำนวน 5 จุด ส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมเขตชุมชนเทศบาลเมืองสุโขทัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง นำบิ๊กแบ็คและแบริเออร์คอนกรีตมาวางกั้นจุดที่น้ำรั่วซึม

รวมถึงใช้ระบบชลประทาน ในการตัดยอดน้ำมิให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย ควบคู่กับการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ ปัจจุบันสามารถอุดรอยรั่วได้ทั้ง 5 จุด ระดับน้ำเริ่มลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชันเซินกา ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ปภ.จึงได้ประสานจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด

อีกทั้งจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชฎา ตรงดี / สวท. รัชฎา ตรงดี / สวท.

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ภาพบางส่วนจาก แฟนเพจส่งเข้ามา