น้ำลำสะแทดเอ่อล้นตะลิ่งทะลักท่วมโรงเรียนบุ่งเบา อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  อย่างรวดเร็วเพียงวันเดียวระดับน้ำสูงกว่า  50 ซม. เก็บโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนไม่ทันจมเสียหาย    ต้องสั่งปิดเรียนกะทันหันเป็นเวลา วัน  แต่หากระดับน้ำไม่ลดจะประกาศปิดเพิ่ม  หวั่นหากน้ำมูลหนุนเพิ่มอาจท่วมสูงซ้ำรอยปี 53

(31 ก.ค.60)  สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังคงน่าห่วง   ล่าสุดน้ำเหนือจากจังหวัดนครราชสีมาได้ไหลลงมาสมทบลงลำสะแทด   ที่ไหลผ่าน อ.พุทไธสง  ส่งผลให้ปริมาณน้ำหนุนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  และได้เอ่อเข้าท่วมโรงเรียนบ้านบุ่งเบา  ต.บ้านจาน  อ.พุทไธสง   เพียงวันเดียวระดับน้ำสูงถึง  50  เซนติเมตร   โดยน้ำได้หลากเข้าท่วมทั้งบริเวณสนามกีฬา   และอาคารเรียนอย่างรวดเร็ว

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

 จนทำให้โต๊ะ  เก้าอี้   ซึ่งเป็นไม้  รวมถึงสื่อการเรียนทั้งสมุดหนังสือ และตู้เก็บเอกสารสำคัญของทางโรงเรียนจมน้ำเสียหาย เนื่องจากขนย้ายหนีน้ำไม่ทัน   นอกจากนั้นน้ำยังได้ทะลักเข้าท่วมบ่อปลา  และแปลงผักของทางโรงเรียนได้รับความเสียหายทั้งหมดด้วย    จากกรณีดังกล่าวทางโรงเรียนจึงได้ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษเบื้องต้นเป็นเวลา  วัน   แต่หากระดับน้ำยังไม่ลดลงก็จะพิจารณาประกาศปิดเพิ่มจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ   เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน 

นายสุนทร   เสาว์สิงห์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเบา   กล่าวว่า   น้ำจากลำสะแทดได้เอ่อเข้าท่วมอาคารเรียน และจุดต่างๆ ภายในโรงเรียนอย่างรวดเร็วในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา  เพียงวันเดียวระดับน้ำท่วมสูงถึง 50 เซนติเมตร  จนไม่สามารถขนย้ายโต๊ะ เก้าอี้  อุปกรณ์การเรียนได้ทันจมน้ำเสียหาย    ซึ่งเบื้องต้นทางโรงเรียนก็ได้รายงานสถานการณ์น้ำและความเสียหายที่เกิดขึ้น ให้นายศักดา   จันทร์ฝอย   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  ได้รับทราบแล้ว   เพื่อที่จะได้นำเสนอต้นสังกัดทราบ  และพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

ซึ่งจากข้อมูลพบว่าเมื่อปี 2553  โรงเรียนบ้านบุ่งเบาได้ถูกน้ำมูลทะลักเข้าท่วมสูงถึง 1.20  เมตร  จนอาคารเรียน   โต๊ะ  เก้าอี้  และอุปกรณ์การเรียนการสอนจมน้ำเสียหายเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นปีนี้จึงต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเต็มที่  ทั้งจัดเวรยามเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง  นำกระสอบทรายปิดจุดเสี่ยงที่น้ำจะทะลักเข้าเพิ่ม    เนื่องจากขณะนี้ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์ 

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram